Dynasty tietopalvelu Haku RSS Miehikkälän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.miehikkala.fi:80/d5webmiehi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.miehikkala.fi:80/d5webmiehi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 31.01.2018/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 162

29.11.2017

Tekninen lautakunta

§ 6

31.01.2018

 

Vaalimaan Rajamäen alueen kunnallistekniikan ensimmäisen vaiheen urakat

 

110/41/2017

 

Tela 29.11.2017 § 162

 

Vaalimaalla Zsar Outletin maanrakennustyöt ovat alkaneet, mutta lopullista investointipäätöstä ei vielä ole tehty.

 

Kunnan täytyy varautua käynnistämään Vaalimaan Rajamäen kunnallistekniikan ensimmäisen vaiheen työt heti, kun investointipäätös on tehty.

 

 

TL-Infra Oy on valittu Vaalimaan infran rakennuttamiskonsultiksi. Heidän kanssaan on käyty läpi hankkeen kilpailutusta. Kun rakentamista tarkastellaan riskien kautta, niin riskittömin vaihtoehto kunnalle on kokonaisurakka. Kokonaisurakka sisältäisi kaikki putkien, katujen ja valaistuksen rakentamisen sekä niihin sisältyvät louhinnat ja murskaukset. Kokonaisurakassa hankkeen mahdollisia toteuttajia olisivat keskisuuret maanrakennusyritykset.

 

Mikäli urakoita lähdetään pilkkomaan, niin rajapintoja tulee enemmän ja sitä kautta riskit kasvavat ja työ sitoo kunnan viranhaltijoita huomattavasti kokonaisurakkaa enemmän. Myös valvonnan määrä kasvaa. Riskit kaksinkertaistuvat kokonaisurakkaan verrattuna.

 

 

Hallintosäännön 6 §:n 4. kohdan mukaan lautakunta päättää mm. kansallisen kynnysarvon ylittävässä hankinnassa noudatettavista menettelyistä.

 

 

Vaalimaan Rajamäen ensimmäisen vaiheen kunnallistekniikan rakentamiseen on esitetty 2018 talousarvioon 2,5 M€.

 

 

Kilpailutus on tarkoitus tehdä ns. rajoitetulla menettelyllä. Ensimmäisessä vaiheessa haetaan kriteerit täyttävät urakoitsijat ehdollisella tarjouspyynnöllä (investointipäätösehto). Urakoitsijalla täytyy olla Ralan myöntämä pätevyys vesihuollon rakentamisesta, katurakentamisesta ja louhinnasta. Lisäksi urakoitsijalta tulee löytyä vastaavia referenssikohteita.

 

 

Toinen vaihe käynnistetään, kun investointipäätös on tehty. Kriteerit täyttäville ilmoittautuneille urakoitsijoille lähetetään varsinaiset tarjouspyynnöt. Valintaperusteena on alin vertailuhinta, mikä lasketaan lisäämällä kokonaishintaan 10 % yksikköhintaluettelon yhteissummasta.

 

 

Rakennuskohteessa joudutaan louhimaan mittava määrä kalliota. Urakoitsijat on tarkoitus velvoittaa käyttämään rakentamisessa alueelta louhittavaa ja murskattavaa kiviainesta. Murskauksen yhteydessä on tarkoituksenmukaista tehdä kunnalle tulevia tarpeita varten n. 1000 m3 muutamia eri kokoa olevia kiviaineksia. Kiviaineksen hinta on n. 10 €/m3.

 

 

Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150.

 

Teknisen johtajan ehdotus

Lautakunta päättää, että Vaalimaan Rajamäen 1-vaiheen maanrakennusurakka kilpailutetaan edellä kuvatuin perustein.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Tela 31.01.2018 § 6

Hankinta on käynnistetty julkaisemalla hankintailmoitus 1.12.2017 HILMA

 

Julkiset hankinnat -ilmoituskanavalla. Ilmoituksessa osallistumishakemukset pyydettiin toimittamaan Virolahden kunnan tekniseen toimistoon (Opintie 2 B, 49900 Virolahti) määräaikaan 15.12.2017 klo 10:00 mennessä.

 

 

 

Osallistumishakemusten avaustilaisuus pidettiin 15.12.2017. Varsinaiseen tarjouskilpailuun valittiin seuraavat kriteerit täyttäneet ehdokkaat:

 

- Läänin Kuljetus Oy

 

- Maamerkki-Infra Oy

 

- JJ Kaivin ja Kallio/Terra Wise Oy

 

- YIT Rakennus Oy, Infrapalvelut

 

- Peab Infra Oy

 

- Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy

 

- Destia Oy, Itä-Suomi

 

- Lemminkäinen Infra Oy

 

- NCC Suomi Oy

 

- Graniittirakennus Kallio Oy

 

 

Ehdokkaille lähetettiin varsinainen tarjouspyyntö 9.1.2018. Tarjousasiakirjat oli ladattavissa ehdokkaille ilmoitetussa internetin hankeportaalissa.

 

 

Tarjous on pyydetty niin, että ensimmäinen osio käsittää Vaalimaan Rajamäen alueen rakentamisen Zsarin 1- vaiheen osalta. Lisäksi on pyydetty optiona koko Zsarin alueen infran rakentaminen. Option käytöstä päätetään myöhemmin, kun tiedetään miten Zsarin toisen vaiheen rakentaminen käynnistyy.

 

 

 

Tarjoukset on pyydetty jättämään sisään 29.1.2018 klo10:00 mennessä. Tarjoukset avataan saapumisen jälkeen ja niistä laaditaan yhteenveto kokoukseen mennessä.

 

 

Tarjousten yhteenveto esitellään kokouksessa.

 

 

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 

Liite 5

Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä 5.

 

Teknisen johtajan ehdotus

Lautakunta päättää, että Vaalimaan Rajamäen alueen infran rakennusvaihe 1:n pääurakoitsijaksi valitaan vertailuhinnaltaan edullisimman tarjouksen tehnyt YIT. Ennen hankintapäätöstä pidetään YIT:n kanssa urakkaneuvottelu, jossa käydään läpi tarjouspyynnön ja tarjouksen sisältöön mahdollisesti liittyvät yksityiskohtaiset tulkinnat sekä sovitaan raportointi- ja työmaakokouskäytännöstä sekä muut urakkasopimuksen edellyttämät asiat.

 

 

Rakennuttajan tekemä hankintapäätös ei merkitse vielä sopimussuhteen syntymistä. Rakennuttajaa sitova sopimus syntyy vasta varsinaisen sopimusasiakirjan allekirjoittamisella. Urakkasopimus voidaan allekirjoittaa vasta kun hankintapäätös on lainvoimainen.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

 

 

Marko Korpela ei osallistunut päätöksentekoon mahdollisen jääviyden takia.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa