Dynasty tietopalvelu Haku RSS Miehikkälän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.miehikkala.fi:80/d5webmiehi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.miehikkala.fi:80/d5webmiehi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Miehikkälän kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.06.2017 klo 19:00 - 21:45

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
85   Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaavaluonnos
86 Hallintosäännön muutokset
87   Miehikkälän kylien tienvarsien siistiminen
88   Esitys kunnallisen vesimaksun hinnoittelun porrastuksesta
89   Lausunnon antaminen / hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
90   Apurahan myöntäminen kulttuurirahastosta / Husu Iina
91   Toiminta-avustuksen myöntäminen / Taito Kymenlaakso ry
92   Lisämäärärahan myöntäminen / rakennusvalvonta
93 Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2017
94 Tytäryhteisöjen talouskatsaukset 30.4.2017
95   Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
96   Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
97   Kunnanhallituksen vaali
98   Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
99   Kunnan keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
100   Kaakon kaksikon yhteislautakuntien ja palveluohjaustyöryhmän vaali toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
101   Haminan, Virolahden ja Miehikkälän yhteinen lupavaliokunta, jäsenen vaali toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
102   Käräjäoikeuden lautamiesten vaali toimikaudeksi 1.8.2017 - 31.5.2021
103   Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
104   Jäsenen vaali poliisin neuvottelukuntaan toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
105   Jäsenen vaali Kymen jätelautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
106   Jäsenen vaali Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokuntaan ajaksi 1.6.2017 - 31.12.2018
107   Edustajan vaali Kymenlaakson Liiton edustajainkokoukseen toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
108   Jäsenten vaali Kotkan-Haminan seudun seutuvaltuustoon toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
109   Kunnanvaltuuston kokouskutsun julkaiseminen 1.6.2017 - 31.5.2021
110   Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen 1.6.2017 - 31.5.2021
111   Talous- ja työllisyyskatsaus
112   Viranhaltijain ja kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset
113   Ilmoitusasiat
114 Muut asiat /Viranhaltijan ja luottamushenkilön sidonnaisuusrekisteri
115   Muut asiat / Maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen edustajan nimeäminen

Osallistuja Tehtävä
Alastalo Tarja puheenjohtaja
Kivelä Aleksi varapuheenjohtaja
Astola Matti jäsen
Hallikainen Jukka jäsen
Kataikko Leena jäsen
Rikkola Riitta jäsen
Ruoppa Pekka jäsen
Heinonen Jari kunnanvaltuuston pj.
Kirkkopelto-Pakarinen Wilma kunnanvaltuuston I vpj.
Kirppu Eetu kunnanvaltuuston II vpj.
Ylönen Arto esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
Uski Markku tekninen johtaja

Nähtävilläolo  
Kunnanvirasto  
Alkaen 20.06.2017