Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Esiopetus


Kaakon kaksikossa annetaan kuusivuotiaille tarkoitettua esiopetusta vähintään 700 tuntia vuodessa koulujen työaikojen mukaan. Kunnan esiopetussuunnitelma perustuu opetushallituksen laatimiin esiopetussuunnitelman perusteisiin (64/011/19.12.2000), perusopetuslain (477/2003) 14 §:ään sekä OPH:n määräykseen nro 42/011/2003. Esiopetussuunnitelma on esiopetusta antavien lastentarhanopettajien työväline, jota arvioidaan jatkuvasti. Lisäksi esiopetussuunnitelma tarkistetaan vuosittain.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan samalla lomakkeella kuin päivähoitoon haetaan.


Kaakon kaksikon esiopetuksen toiminta-ajatus:

Esiopetuksessa kaiken toiminnan keskiössä on lapsi. Esiopetus on perusta elinikäiselle oppimiselle ja osa oppimisen polkua: varhaiskasvatus - esiopetus - perusopetus. Esiopetuksen toiminta-ajatuksena on elämän kunnioitus: itsensä ja toisten sekä ympäristön kunnioittaminen. Kannustamme lasta saavuttamaan tietoja ja taitoja, jotka edistävät hänen kehitystään ja myönteistä suhtautumista omaan oppimiseen. Oppimisen ilon avulla vahvistamme itsetuntoa ja myönteistä minäkuvaa sekä harjoittelemme erilaisten ihmisten kohtaamista.

Vertaisryhmän merkitys oppimisessa on tärkeä ja leikin kautta oppiminen keskeistä. Kasvatus, opetus ja kehityksen tukeminen tapahtuu kehityksellisesti ja yksilöllisesti sopivassa toiminta- ja oppimisympäristössä. Tiivis yhteistyö kodin, esiopetuksen ja koulun välillä on onnistuneen esiopetuksen edellytys.

Esiopetus on tavoiteellista toimintaa, jossa opetusta ja kasvatusta ohjaavat opetussuunnitelmat sekä kaikille lapsille laadittavat yksilölliset lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmat. Lapsen henkilökohtaisesta suunnitelmasta käy ilmi lapsen kehittymiselle ja oppimiselle laaditut yksilölliset tavoiteet ja tarpeet. Lähtökohtana on, että lasten mielipiteitä opetukseen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa kuunnellaan ja heidän identiteettinsä kehittymistä tuetaan.


Kirkonkylän esiopetusryhmä
toimii uudessa koulukeskuksessa. Esiopetusryhmä käyttää ulkoiluihin yhteistä pihaa koulun kanssa. Eskarilaisten kulku uudelle koulukeskukselle ja esiopetuksen tiloihin tapahtuu Leppäkertun päiväkodin pihan vierestä, Yhdystien puolelta (entinen kirjaston piha).
Esiopetusryhmän toiminta-aika on kello 9 - 13. Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja ja tarvittaessa lastenhoitaja tai päiväkotiapulainen. Lounaan ryhmä syö koulukeskuksessa.  

Kirkonkylän esiopetusryhmä
Keskustie 9
49700 Miehikkälä
Puh. 040 549 3339
minna.husu(at)miehikkala.fi


Pitkäkosken esiopetusryhmällä
on tilat Pitkäkosken päiväkodin kanssa samassa rakennuksessa, entisellä koululla. Esiopetusryhmän toiminta-aika on kello 8.15 - 12.15. Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja. Esiopetusryhmä käyttää ulkoiluihin yhteistä pihaa päiväkotiryhmän kanssa. Ympäröivä luonto antaa hyvät mahdollisuudet retkeilyyn ja luonnossa liikkumiseen. Ryhmällä on käytössään mm. liikuntasali ja puutyöluokka. Yhteistyötä tehdään paljon päiväkotiryhmän kanssa.

Pitkäkosken esiopetusryhmä
Koskipirtintie 45
49750 Kalliokoski
Puh.  0400 595 052
jouni.turkia(at)miehikkala.fi


Virojoella on yksi esiopetusryhmä Tivoli. Tivoli on jaettu kahteen pienryhmään:  Sirkus ja teatteri.  Opetustilat ovat entisen opettajien asuntolan toisessa kerroksessa Virojoen ala- ja yläkoulun välittömässä läheisyydessä. Pienen kävelymatkan päässä on metsikkö, puisto ja joki sekä monimuotoinen Lapinvuori. Päivittäinen ulkoilu tapahtuu alakoulun pihalla eri aikaan koululaisten  kanssa.
 
Esiopetustilat koostuvat  asunnoista, jotka on remontoitu esiopetuskäyttöön.  Esiopetuksessa tarjotaan lounas, joka valmistetaan Villinrannan palvelukeskuksessa ja syödään yläkoulun ruokalan kabinetissa.

Esiopetusryhmä Tivoli
Rantatie 5 B 8
49900 Virolahti
Puh. 040 710 7329 
pkvirojoki.tivoli(at)virolahti.fi                                                                                       

Klamilan esiopetusryhmän
tilat ovat Klamilan koulun yhteydessä. Uusi päiväkoti ja koulu valmistuivat 2014. Esiopetusaika on 9-13 joka arkipäivä. Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Esiopetusryhmä käyttää päiväkodin sekä koulun pihaa, koulun liikuntasalia ja ruokailee koulun ruokasalissa. Luonto on lähellä ja se mahdollistaa monipuoliset luontoretket.

Klamilan esiopetusryhmä
Häppiläntie 750
49860 Klamila 
Puh. 040 710 7334  
eoklamila(at)virolahti.fi

 

Kaakon kaksikon esiopetuksen opetussuunnitelmaan voi tutustua esiopetusryhmissä tai tästä.

 

Miehikkälän kunta | Keskustie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ, puh. 05 74 901, Fax 05 74 90 219, miehikkala (at) miehikkala.fi

Tietoa sivustosta