Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Kaakon kaksikko

Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet Miehikkälän ja Virolahden palveluyhteistyön syventämisen kuntaparina ns. isäntäkuntamallilla.

Miehikkälä vastaa isäntäkuntana toimintamallissa sosiaali- ja terveystoimen palveluista molempien kuntien puolesta. Virolahden kunta vastaa isäntäkuntana teknisen- ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista johon kuuluu talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja ruokapalvelut.

Kuntien yhteistyön nimeksi on valittu Kaakon kaksikko

 

Visio

Kaakon kaksikon yhteistyön tavoitteena on edistää alueen elinvoimaa sekä kehittää ja tehostaa Miehikkälän ja Virolahden kuntien palvelutuotantoa, toimintatapoja ja -prosesseja uudistaen, henkilöstön osaamista kehittäen ja tietotekniikkaa hyödyntäen.

 

Toimintaperiaate

  • Kunnat säilyvät itsenäisinä ja ne keskittyvät kansalaiskunnan alueeseen kuuluviin tehtäviin.
  • Palvelutuotanto organisoidaan yhtenäiseksi.
  • Kunnat muodostavat yhtenäisen palvelujen käyttöalueen, jossa kuntalaiset voivat käyttää palveluja joustavasti yli kuntarajojen.
  • Palvelutuotannon johtaminen ja hallinto organisoidaan kuntien välisen työnjaon mukaisesti.
  • Kunnat hoitavat kuntatayhteistyön kehittämisen, elinkeinopolitiikan ja elinkeinopalvelut joko itse tai jo olemassa olevien kehittämisyhtiöiden kautta tai ne jäävät toistaiseksi entisellä tavalla kuntien itsensä hoidettavaksi.
  • Asuntoyhtiöiden mahdolliset yhteistyökysymykset ratkaistaan erikseen.
  • Puretaan päällekkäisiä toimintoja.
  • Uusia, entisen kanssa päällekkäisiä rakenteita ei luoda.

Yhteistyö koskee perusturvaa, sivistys- ja teknistä tointa sekä hallinnon tukipalveluja. Palvelutuotannon tuottamisvastuu jaetaan kuntien kesken seuraavasti.

  • Miehikkälä: sosiaali- ja terveystoimi
  • Virolahti: sivistystoimi, tekninen toimi sekä tukipalvelut
 

Miehikkälän kunta | Keskustie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ, puh. 05 74 901, Fax 05 74 90 219, miehikkala (at) miehikkala.fi

Tietoa sivustosta